sPlan 8.0 - Elvo - nejlepší software pro elektroniku a návrh plošných spojů

Přejít na obsah

sPlan 8.0

sPlan 8.0Nová verze osvědčeného software pro kreslení nejenom elektrotechnických schémat.
Demo verze ke stažení.
Demo verze programů jsou plné verze, které jsou omezeny pouze výstupem.
Není tedy možné výsledny soubor žádným způsobem exportovat, ukládat a vytisknout.
Nyní možnost objednání před uvedením na český trh za zaváděcí cenu
Kč 1190,-.
(Tato cena je platná při objednání do 10.11.2021.)
Dodávka CD bude od 44.týdne.

Běžná cena 1390,-
Zaváděcí cena  1190,-
Platí do 30.10.2021.

Stažení

Novinky sPlan8.0

Nová grafika
sPlan8.0 podporuje moderní grafické zobrazení dané Windows (Direct2D).
Z toho vyplývá podstatně lepší a rychlejší grafické zobrazení,
lepší práce se zoomem a celkově lepší práce s programem.

Nyní může být prostředí programu celé v českém jazyce.

Podpora monitorů s vysokým rozlišením
sPlan8.0 podporuje přímo monitory s vysokým rozlišením.
Sám si převezme nastavení z Windows.

Panel vlastností
Panel vlastností je nyní možné zobrazit přímo na pravé straně a v něm je možné měnit všechny parametry. Práce je tak efektivnější a více intuitivní.

Nová knihovna součástek
Nově upravená knihovna komponent je nyní víceúrovňová (s podkategoriemi).
V důsledku toho lze knihovnu třídit mnohem strukturovanější a přehlednější.
Stisknutím tlačítka lze nyní zálohovat také celou knihovnu nebo zálohu obnovit.

Unicode
sPlan nyní podporuje úplnou unicode sadu písem. Nyní je možné zobrazit všechny znaky, např. řeckou abecedu nebo speciální matematické znaky.

Číselné zadání
Velikost jednotlivých prvků jako např. kružnice nebo obdélník je možné zadat přímo numericky ve vlastnostech objektu.

Nový seznam součástek
Seznam součástek je nyní možné definovat podrobněji. Kromě toho je možné vložení seznamu součástek do schematu jako určitý druh tabulky.

Obsah listů
Do návrhu je možné vložit seznam jednotlivých listů jako obsah ve formě tabulky.

Zachycení úhlu
Zlepšená funkce při kreslení linky v různých úhlech a pro zachycení v úhlu 45°.

Bitmapová funkce.
Byla zlepšena práce při vložení bitmapy. Nový bitmapový prohlížeč zobrazí seznam všech vložených obrázků, ve kterém lze tyto spravovat.

Textové odkazy / odkazy mezi stránky
Jsou nyní k dispozici nové proměnné pro vytváření automatických textových odkazů nebo odkazů na stránky.

Transformace čára <> mnohoúhelník
Každý přesun čáry lze nyní převést na mnohoúhelník a obráceně. Toto je velmi cenný nástroj.

Šrafování
sPlan 8.0 nyní používá vlastní techniku šrafování k vyplnění prvků.
Šrafování lze nyní také přesně definovat tloušťkou čáry a řádkováním. Tato nová technika také eliminuje všechny problémy s šrafováním během tisku.

Volné kreslení
Nový režim kreslení umožňuje snadno kreslit linky rukou.

Seznam listů
Nový volitelný seznam svislých listů usnadňuje navigaci v listech. Zejména u velmi velkých projektů s více než 20 listy je tato funkce velice užitečná

Klávesové zkratky pro režimy kreslení
Pomocí (definovatelných) klávesových zkratek pro jednotlivé režimy kreslení můžete v případě potřeby ještě rychleji přepínat mezi režimy.

Režim celé obrazovky
V režimu celé obrazovky můžete na celém monitoru zobrazit pouze návrh bez jakýchkoliv rámečku nebo jiných prvků. To může být užitečné zejména pro prezentace.

... a mnoho dalších funkcí a vylepšení.


Copyright elvo Plzen 2021
Návrat na obsah