sPlan8.0 - Elvo - nejlepší software pro elektroniku a návrh plošných spojů

VítejteLogout
Přejít na obsah

sPlan8.0


Cena s DPH 1390,-
Stažení

Splan 8.0 - nová verze programu je tady.Program, který používají tisíce spokojených uživatelů. Potřebujete software pro rychlý a nekomplikovaný návrh vašeho treba i komplikovaného schéma? Je jedno, zda potřebujete nakreslit jen jednoduché schéma nebo komplikované zapojení na několik stran.
S programem sPlan8.0 tuto záležitost zvládnete bez větších problémů a dlouhého zaučování se.
Ve verzi 8.0 došlo k dalšímu vývoji osvědčeného programu sPlan s novými a upravenými funkcemi, které umožňují rychle vytvořit potřebné schéma. Nová verze sPlan8.0 má nyní možnost i českého prostředí. Je plně kompatibilní s předchozími verzemi. Volně distribuovaný prohlížeč Viewer umožňuje prohlížení a tisk schéma každému bez nutnosti vlastnit samotný program sPlan8.0. Demo programu SPlan8.0 a prohlížeč Viewer8.0 je ke stažení na konci této stránky.
Prostředí programu
Novinky sPlan8.0

Nová grafika
sPlan8.0 podporuje moderní grafické zobrazení dané Windows (Direct2D).
Z toho vyplývá podstatně lepší a rychlejší grafické zobrazení,
lepší práce se zoomem a celkově lepší práce s programem.

Nyní může být prostředí programu kompletně v českém jazyce, včetně nápovědy.

Podpora monitorů s vysokým rozlišením
sPlan8.0 podporuje přímo monitory s vysokým rozlišením.
Sám si převezme nastavení z Windows.

Panel vlastností
Panel vlastností je nyní možné zobrazit přímo na pravé straně a v něm je možné měnit všechny parametry.
Práce je tak
efektivnější a více intuitivní.

Nová knihovna součástek
Nově upravená knihovna komponent je nyní víceúrovňová (s podkategoriemi).
V důsledku toho lze knihovnu třídit mnohem strukturovanější a přehlednější.
Stisknutím tlačítka lze nyní zálohovat také celou knihovnu nebo zálohu obnovit.

Unicode
sPlan nyní podporuje úplnou unicode sadu písem. Nyní je možné zobrazit všechny znaky, např. řeckou abecedu nebo speciální matematické znaky.

Číselné zadání
Velikost jednotlivých prvků jako např. kružnice nebo obdélník je možné zadat přímo numericky
ve vlastnostech objektu.

Nový seznam součástek
Seznam součástek je nyní možné definovat podrobněji. Kromě toho je možné vložení seznamu součástek do schematu jako určitý druh tabulky.

Obsah listů
Do návrhu je možné vložit seznam jednotlivých listů jako obsah ve formě tabulky.

Zachycení úhlu
Zlepšená funkce při kreslení linky v různých úhlech a pro zachycení v úhlu 45°.

Bitmapová funkce.
Byla zlepšena práce při vložení bitmapy. Nový bitmapový prohlížeč zobrazí seznam všech vložených obrázků, ve kterém lze tyto spravovat.

Textové odkazy / odkazy mezi stránky
Jsou nyní k dispozici nové proměnné pro vytváření automatických textových odkazů nebo odkazů na stránky.

Transformace čára <> mnohoúhelník
Každý přesun čáry lze nyní převést na mnohoúhelník a obráceně. Toto je velmi cenný nástroj.

Šrafování
sPlan 8.0 nyní používá vlastní techniku šrafování k vyplnění prvků.
Šrafování lze nyní také přesně definovat tloušťkou čáry a řádkováním. Tato nová technika také eliminuje všechny problémy s šrafováním během tisku.

Volné kreslení
Nový režim kreslení umožňuje snadno kreslit linky rukou.

Seznam listů
Nový volitelný seznam svislých listů usnadňuje navigaci v listech. Zejména u velmi velkých projektů s více než 20 listy je tato funkce velice užitečná

Klávesové zkratky pro režimy kreslení
Pomocí (definovatelných) klávesových zkratek pro jednotlivé režimy kreslení můžete v případě potřeby ještě rychleji přepínat mezi režimy.

Režim celé obrazovky
V režimu celé obrazovky můžete na celém monitoru zobrazit pouze návrh bez jakýchkoliv rámečku nebo jiných prvků. To může být užitečné zejména pro prezentace.

... a mnoho dalších funkcí a vylepšení.
Knihovna součástek
Bohatá knihovna, která je součástí programu,  obsahuje množství součástek. Součástky, které jste sami vytvořili můžete uložit také do knihovny. Jednoduchým přetažením součástky z knihovny na pracovní plochu lze potřebnou součástku vložit do návrhu (drag & drop).
Součástky lze v knihovně dle potřeby třídit, mazat, lze vytvářet své vlastní seznamy.              
Speciální tvary
Jednoduše lze navrhnout speciální často používaní geometrické útvary. Tyto se často používají jako pomocné konstrukční prvky.

   Posunutí, otáčení, stříhání, měřítko...
  Všechny prvky lze volně a jednoduše posunovat, otočit, stříhat,    měnit jejich velikost..

Formuláře
Lze vytvářet vlastní formuláře, které lze zobrazit jako šablonu
v pozadí. Tento formulář se dá zpracovat odděleně od vlastního schéma. Při vlastní práci je tento v formulář viditelný v pozadí,
nelze jej ale upravovat.


                                            
Projekt se může skládat z několika jednotlivých listů. Složité projekty
lze tak rozdělit. Mezi jednotlivými listy lze jednoduše přepínat pomocí záložek. Listy se dají také třídit, příp. importovat i exportovat.
Tisk
Program má bohaté tiskové možnosti. Ve vlastním okně prohlížení lze nastavit měřítko, v jakém chcete tisknout a umístění na papíře.Všechna nastavení jsou ihned viditelná. Lze určit pro tisk jeden určitý list, více nebo všechny listy.
Také je možné rozdělit tisk velkého formátu např. A2 na více listů A4.
Demo verze programů jsou plné verze, které jsou omezeny pouze výstupem. Není tedy možné výsledný soubor žádným způsobem exportovat, ukládat a vytisknout.
Jinak jsou demo verze plně funkční a nejsou časově omezené.
Při instalaci programu lze vybrat vybrat ze tří jazykových mutací - angličtiny, francouzštiny nebo němčiny.
Po první instalaci programu je možné doinstalování českého prostředí programu sPlan8.0. Tento soubor českého prostředí programu a česká nápověda - soubor help, je ke stažení v sekci "Stažení" pro ty, kteří si legálně zakoupili program u Elvo Plzeň.
Zde také naleznete postup jejich instalace. Po úspěšné instalaci je prostředí programu sPlan8.0 i nápověda plně v češtině.

Program je distribuován na CD.
Funkční pod W7 až W10.

There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Copyright elvo Plzen 2024
Návrat na obsah