Elvo - nejlepší software pro elektroniku a návrh plošných spojů

VítejteLogout
Přejít na obsah

Cena s DPH 1390,-
Stažení

Sprint-Layout je jednoduchý program,
se kterým se dají navrhovat jednoduché, dvoustranné a vícestranné desky plošných spojů bez velkých nároků na obsluhu. Jeho ovládání se lze naučit během několika minut. Program má intuitivní přehledné ovládání, bez zbytečného balastu.
Nabízí Vám vše, co potřebujete k návrhu desek plošných spojů.
Rozsáhlá knihovna všech běžných součástek je samozřejmostí.
Pomocí bezplatného programu Viewer může jakýkoliv uživatel Váš návrh prohlížet a vytisknout si ho
bez použití samotného programu Sprint Layout 6.0.



Pro všechny pracovní kroky jako vložení pájecích bodů, SMD plošek, jednotlivé spoje, vložení měděné plochy a nápisy jsou k dispozici odpovídající nástroje. Jednoduchým kliknutím vyberete požadovaný nástroj a můžete pracovat.
Všechny vlastnosti jako šířka spoje, vnitřní i vnější průměr pájecího bodu, rozměr mřížky atd.
lze jednoduše nastavit a přizpůsobit potřebám návrhu. Díky zachytávací mřížce je možná absolutně přesná práce. Můžete pracovat s přesností 1/100 mm. Všechny spoje, pájecí plochy a měděné plochy jsou jako samostatné objekty. Nechají se libovolně spojovat, mazat, posunovat, kopírovat, vystřihnou nebo vložit. Další funkce jako zrcadlení, otáčení a vyrovnání jsou také samozřejmostí.
Sprint-layout podporuje návrh více stran plošných spojů. Každá strana má svoji plochu spojů a plochu součástek.
Volitelná funkce lupy (zoom) umožňuje libovolně zvětšit výřez, na kterém právě pracujete.
Knihovna součástek obsahuje mnoho standardních součástek. Kromě těchto, již definovaných prvků,
lze vytvořit libovolné množství vlastních prvků a ty uložit do této knihovny.  

Jednoduchý integrovaný autorouter "point to point" ulehčuje práci s návrhem plošhého spoje.
Tento autorouter není určen aby automaticky navrhul celou desku na stisknutí tlačítka.
Určitá vlastní práce je při návrhu desky také nutná.
Je navržen tak aby zapadl do celkové koncepce programu. Jednoduchý na ovládání, ale přesto v mnoha případech velice výkonný.


Pro profesionální zhotovení plošného spoje má Sprint Layout export dat ve formátu Gerber. Formát Gerber Vám umožní profesionální zhotovení plošného spoje. Tento formát může být použit převážnou většinou výrobců plošných spojů. Současně k tomu je možný export dat pro automatické vrtání děr.
Zde se k tomu používá standardní formát Excellon.
Pro dokumentační účely lze návrh plošného spoje exportovat do formátu GIF, BMP, JPG nebo EMF






Design-Rule-Check (DRC)
Pro výrobu desky plošných spojů je nutné zadat tolerance a hraniční hodnoty. Je to proto, aby byla deska také skutečně použitelná. Tyto hodnoty budou všeobecně označovány jako "desing rules -pravidla kreslení". Sprint Layout nabízí možnost přezkoušení několika důležitých parametrů. K tomuto patří například minimální odstupy mezi dvěma měděnými dráhami, minimální sílu vrtání atd.





Program má bohaté tiskové možnosti. Ve vlastním okně prohlížení lze nastavit měřítko, v jakém chcete tisknout a umístění na papíře.
Lze volit barvy, v jakých se mají jednotlivé vrstvy tisknout. Výtisk je možné zrcadlově obrátit, orámovat nebo označit kříži. Všechna nastavení jsou ihned viditelná.





Demo verze programů jsou plné verze, které jsou omezeny pouze výstupem. Není tedy možné výsledny soubor žádným způsobem exportovat, ukládat a vytisknout.
Jinak jsou demo verze plně funkční a nejsou časově omezené. Prostředí programu je možné vybrat ze dvou jazykových mutací - angličtiny nebo němčiny.
Česká nápověda, soubor help, bude zaslána, pouze těm zájemcům, kteří si legálně zakoupili program u Elvo Plzeň. Po jeho nakopírování do kořenového adresáře programu, se zobrazí nápověda v českém jazyce.

Program je distribuován na CD.
Funkční pod W98 až W10.

Copyright elvo Plzen 2024
Návrat na obsah